Výrobci

Newsletter

Modul kontroly stavu baterie 12V M188 Zobrazit v plné velikosti

Modul kontroly stavu baterie 12V M188

Modul kontroly stavu baterie, kombinací rozsvícení tří LED diod různé barvy signalizuje nabití 12V baterie v pěti úrovních.

Více informací

7IQ0000101

Dostupnost: Produt bude expedován do 7 dnů

496 Kč

Modul kontroly stavu baterie 12V M188 <p style="text-align: justify;">Modul kontroly stavu baterie, kombinac&iacute; rozsv&iacute;cen&iacute; tř&iacute; LED diod různ&eacute; barvy signalizuje nabit&iacute; 12V baterie v pěti &uacute;rovn&iacute;ch. Indikuje dob&iacute;jen&iacute; baterie během provozu 12V baterie třemi LED: &quot;Empty&quot;, &quot;Low&quot;, &quot;Full&quot;. Takto je snadn&eacute; m&iacute;t stav akumul&aacute;toru pod kontrolou a předej&iacute;t &uacute;pln&eacute;mu vybit&iacute; akumul&aacute;toru. Tak&eacute; je možn&eacute; sledovat, zda je baterie v poř&aacute;dku a zda je dob&iacute;jena dostatečn&yacute;m napět&iacute;m (pokud je modul připojen i během dob&iacute;jen&iacute; baterie). Využit&iacute; pro vozidla, pracovn&iacute; stroje, zař&iacute;zen&iacute;&nbsp;poh&aacute;něn&eacute; bateri&iacute;. Modul je třeba zapojit tak, aby během klidu zař&iacute;zen&iacute;/vozidla nebyl př&iacute;mo připojen na baterii, ale přes vyp&iacute;nač, zapalov&aacute;n&iacute;, nebo pojistkovou skř&iacute;ň.</p><p><strong>Technick&eacute; parametry:</strong></p><ul> <li>Provozn&iacute; napět&iacute;: 10,4-15,5 V / DC</li> <li>Proudov&yacute; odběr: průměrně m&eacute;ně než 4,9mA</li> <li>Indikace stavu: 3 LED diody <ul> <li>ZELEN&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- nabit&aacute;</li> <li>ŽLUT&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- n&iacute;zk&eacute; napět&iacute;</li> <li>ČERVEN&Aacute; - vybit&aacute;</li> </ul> </li> <li>Měř&iacute;c&iacute; rozsah: <ul> <li>ČERVEN&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - m&eacute;ně než 10,4V</li> <li>ČERVEN&Aacute; / ŽLUT&Aacute;&nbsp; - 10,5 až 10,8V</li> <li>ŽLUT&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 11,9 až 12,2 V</li> <li>ŽLUT&Aacute; / ZELEN&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 12,3 až 12,6V</li> <li>ZELEN&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- v&iacute;ce než 12,7V</li> </ul> </li> <li>Rozměry: 40 x 40 x 13 mm (bez up&iacute;nac&iacute;ch ploch)</li></ul>
496 Kč

Modul kontroly stavu baterie, kombinací rozsvícení tří LED diod různé barvy signalizuje nabití 12V baterie v pěti úrovních. Indikuje dobíjení baterie během provozu 12V baterie třemi LED: "Empty", "Low", "Full". Takto je snadné mít stav akumulátoru pod kontrolou a předejít úplnému vybití akumulátoru. Také je možné sledovat, zda je baterie v pořádku a zda je dobíjena dostatečným napětím (pokud je modul připojen i během dobíjení baterie). Využití pro vozidla, pracovní stroje, zařízení poháněné baterií. Modul je třeba zapojit tak, aby během klidu zařízení/vozidla nebyl přímo připojen na baterii, ale přes vypínač, zapalování, nebo pojistkovou skříň.

Technické parametry:

 • Provozní napětí: 10,4-15,5 V / DC
 • Proudový odběr: průměrně méně než 4,9mA
 • Indikace stavu: 3 LED diody
  • ZELENÁ    - nabitá
  • ŽLUTÁ       - nízké napětí
  • ČERVENÁ - vybitá
 • Měřící rozsah:
  • ČERVENÁ                - méně než 10,4V
  • ČERVENÁ / ŽLUTÁ  - 10,5 až 10,8V
  • ŽLUTÁ                      - 11,9 až 12,2 V
  • ŽLUTÁ / ZELENÁ     - 12,3 až 12,6V
  • ZELENÁ                   - více než 12,7V
 • Rozměry: 40 x 40 x 13 mm (bez upínacích ploch)