Výrobci

Newsletter

Autorádio SONY, 1DIN, AUX, USB, BT s NFC, dynamické podsvícení DSXA416BT.EUR Zobrazit v plné velikosti

Autorádio SONY, 1DIN, AUX, USB, BT s NFC, dynamické podsvícení DSXA416BT.EUR

Autorádio SONY rozměru 1DIN s rozhraním Bluetooth® s NFC a externím mikrofonem, s předními USB AUX

Více informací

D103000101

Dostupnost: Produt bude expedován do 7 dnů

3 248 Kč

Autorádio SONY, 1DIN, AUX, USB, BT s NFC, dynamické podsvícení DSXA416BT.EUR <p style="text-align: justify;">Autor&aacute;dio&nbsp;<strong>SONY&nbsp;</strong>rozměru&nbsp;<strong>1DIN&nbsp;</strong>s rozhran&iacute;m&nbsp;<strong>Bluetooth</strong>&reg; s&nbsp;<strong>NFC a extern&iacute;m mikrofonem</strong>, s předn&iacute;mi&nbsp;<strong>USB&nbsp;</strong>a&nbsp;<strong>AUX</strong>&nbsp;vstupy, podpora funkce Siri Eyes Free pro iPhone, s&nbsp;<strong>EXTRA BASS EQ10</strong>&nbsp;a v&yacute;stupn&iacute;m v&yacute;konem&nbsp;<strong>4x55W,&nbsp;2 z&oacute;nov&eacute; dynamick&eacute; podsv&iacute;cen&iacute;&nbsp;55.000 barev</strong>.</p><p><strong>&quot;Siri Eyes Free&quot;</strong>&nbsp;(pro iPhone) umožn&iacute; vyvolat hovor, vybrat a spustit hudbu, poslechnout si a vytvořit textovou zpr&aacute;vu, použ&iacute;vat navigaci, naj&iacute;t informace v kalend&aacute;ři, přidat připom&iacute;nku hlasem, aniž byste se museli dotknout telefonu.</p><p><br />Funkce&nbsp;<strong>NFC&nbsp;</strong>slouž&iacute; k okamžit&eacute;mu připojen&iacute; smartphonu a r&aacute;dia přes Bluetooth tak, že telefon stač&iacute; přiložit k r&aacute;diu a automaticky se vytvoř&iacute; připojen&iacute; Bluetooth. (V telefonu mus&iacute; b&yacute;t funkce NFC zapnuta).</p><p><br /><strong>Popis syst&eacute;mu:</strong></p><ul> <li>univerz&aacute;ln&iacute; 1DIN r&aacute;dio</li> <li>FM / AM r&aacute;dio s podporou RDS (AF / TA / PTY) - digit&aacute;ln&iacute; tuner</li> <li>bluetooth handsfree&nbsp;(extern&iacute; mikrofon v balen&iacute;)</li> <li>okamžit&eacute; připojen&iacute; pomoc&iacute; NFC</li> <li>podpora hudebn&iacute;ch form&aacute;tů flac, mp3, ....</li> <li>USB port pro připojen&iacute; extern&iacute;ho paměťov&eacute;ho m&eacute;dia</li> <li>pokročil&eacute; zvukov&eacute; nastaven&iacute; EXTRA BASS EQ10</li> <li>2 z&oacute;nov&eacute; dynamick&eacute; podsv&iacute;cen&iacute; 55.000 barev</li> <li>světeln&eacute; efekty synchronizovan&eacute; s přehr&aacute;vanou hudbou</li> <li>podpora ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; z volantu</li></ul><p><strong>Hlavn&iacute; technick&eacute; parametry:</strong></p><ul> <li>USB: ANO</li> <li>iPOD: ANO</li> <li>AUX: ANO</li> <li>Bluetooth s NFC: ANO&nbsp;</li> <li>Maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon 4 x 55W (2 zesilovače Dynamic Reality)</li> <li>V&yacute;stup předzesilovače: zadn&iacute; + subwoofer</li> <li>Přehr&aacute;vač USB / MP3: ANO</li> <li>Tuner RDS EON: ANO</li> <li>Předvolby v p&aacute;smu FM / MW / LW: FM 18 / MW 6 / LW 6</li> <li>Rozměry r&aacute;dia: 178 x 50 x 120 (&scaron; x v xh)</li></ul><p><strong>Pozn .:</strong><br />* Před instalac&iacute; je nutn&eacute; si ověřit, zda je třeba použ&iacute;t plastov&yacute; r&aacute;meček a ISO kabel&aacute;ž na konkr&eacute;tn&iacute; typ vozidla.</p><p><br /><strong>Obsah balen&iacute;:</strong><br />Autor&aacute;dio, kabel&aacute;ž, extern&iacute; mikrofon</p>
3 248 Kč

Autorádio SONY rozměru 1DIN s rozhraním Bluetooth® s NFC a externím mikrofonem, s předními USB AUX vstupy, podpora funkce Siri Eyes Free pro iPhone, s EXTRA BASS EQ10 a výstupním výkonem 4x55W, 2 zónové dynamické podsvícení 55.000 barev.

"Siri Eyes Free" (pro iPhone) umožní vyvolat hovor, vybrat a spustit hudbu, poslechnout si a vytvořit textovou zprávu, používat navigaci, najít informace v kalendáři, přidat připomínku hlasem, aniž byste se museli dotknout telefonu.


Funkce NFC slouží k okamžitému připojení smartphonu a rádia přes Bluetooth tak, že telefon stačí přiložit k rádiu a automaticky se vytvoří připojení Bluetooth. (V telefonu musí být funkce NFC zapnuta).


Popis systému:

 • univerzální 1DIN rádio
 • FM / AM rádio s podporou RDS (AF / TA / PTY) - digitální tuner
 • bluetooth handsfree (externí mikrofon v balení)
 • okamžité připojení pomocí NFC
 • podpora hudebních formátů flac, mp3, ....
 • USB port pro připojení externího paměťového média
 • pokročilé zvukové nastavení EXTRA BASS EQ10
 • 2 zónové dynamické podsvícení 55.000 barev
 • světelné efekty synchronizované s přehrávanou hudbou
 • podpora ovládání z volantu

Hlavní technické parametry:

 • USB: ANO
 • iPOD: ANO
 • AUX: ANO
 • Bluetooth s NFC: ANO 
 • Maximální výstupní výkon 4 x 55W (2 zesilovače Dynamic Reality)
 • Výstup předzesilovače: zadní + subwoofer
 • Přehrávač USB / MP3: ANO
 • Tuner RDS EON: ANO
 • Předvolby v pásmu FM / MW / LW: FM 18 / MW 6 / LW 6
 • Rozměry rádia: 178 x 50 x 120 (š x v xh)

Pozn .:
* Před instalací je nutné si ověřit, zda je třeba použít plastový rámeček a ISO kabeláž na konkrétní typ vozidla.


Obsah balení:
Autorádio, kabeláž, externí mikrofon